Ada­na De­mirs­por, geç­ti­ği­miz haf­ta Sam­su­n’­da el­de et­ti­ği 1-0’lık ga­li­bi­ye­tin mo­ra­li ile İs­tan­bu­l’­a gel­di. Ünal Ka­ra­ma­n’­ın ta­kı­mı, ma­ça da mo­ral­li baş­la­dı …

Ada­na De­mirs­por, geç­ti­ği­miz haf­ta Sam­su­n’­da el­de et­ti­ği 1-0’lık ga­li­bi­ye­tin mo­ra­li ile İs­tan­bu­l’­a gel­di. Ünal Ka­ra­ma­n’­ın ta­kı­mı, ma­ça da mo­ral­li baş­la­dı ve to­pu aya­ğın­da tut­ma­yı ba­şar­dı. Oyun ha­ki­mi­ye­tiy­le ve alan da­ral­ta­rak ra­ki­bi­ni si­nir­len­dir­di. Be­şik­ta­ş’­a “Se­nin için bu maç hiç de ko­lay ol­ma­ya­-ca­k” me­sa­jı ver­di.

De­mirs­por, sa­ha­nın 3 böl­ge­sin­de de şi­şir­me top ko­lay­cı­lı­ğı­na kaç­ma­dı. İlk gol gi­ri­şi­mi of­say­ta ta­kıl­dı. İkin­ci­sin­de yi­ne bir ...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.bugun.com.tr/serefli-ikincilikler-onurlu-yenilgiler-yazisi-1406858
Bugün » Ahmet Konanç "Şerefli ikincilikler onurlu yenilgiler" Köşe Yazısı

Bugün - Ahmet Konanç Son Köşe Yazıları