Güvenlik paketinin gündemde olduğu bir sırada, “güvensizlik”, kamu düzeninin üç alt öğesinden birini çağrıştırabilir: güvenlik, sağlık ve dinginlik. Başlıktaki ikili …

Güvenlik paketinin gündemde olduğu bir sırada, “güvensizlik”, kamu düzeninin üç alt öğesinden birini çağrıştırabilir: güvenlik, sağlık ve dinginlik.

Başlıktaki ikili ise, şu anlamda: Hukuki güvensizlik ve siyasal istikrarsızlık. Bu ikili, hukuk-siyaset diyalektiği ile anlaşılabilir. Buna, hukuk-siyaset çatışması adı da denebilir…

“Bazı kanunlar” ile başlayan yasal düzenlemeler, hukuk güvenliği ilkesini yok etmekte.

Araçsallaştırılan ve içeriği boşaltılan hukukun siyasetin güdümündeki idare yoluyla uygulanması ise, siyasal istikrarsızlığın baş nedeni.

Hükûmet istikrarını sürekl...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: http://www.birgun.net/news/view/guvensizlik-ve-istikrarsizlik-sarmalinda-bagzi-yasalar/10974
Birgün » İbrahim Ö. Kaboğlu "Güvensizlik ve istikrarsızlık sarmalında ba(ğ)zı…" Köşe Yazısı

Birgün - İbrahim Ö. Kaboğlu Son Köşe Yazıları