(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı. Anayasa, ‘ulusal kimlik’ belgesi; …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı.

Anayasa, ‘ulusal kimlik’ belgesi; toplum sözleşmesi ötesinde, bir ‘halkın özgeçmişi’…

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

TBMM İçtüzüğü; seçmenleri, halkı ve ulusu temsil eden yasama organının anayasası, yani yasamanın ‘kimlik belgesi’.
Yurttaşlık ise, bireyi, kendisinin oluşturduğu siyasal topluma (devlet/anayasa) bağlayan statü. (Bu bakımdan, 1789 ‘İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ başlığı anlamlı).