(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Sağlık hizmetleri ile ilgili “torba yasa” nedeniyle (özellikle madde 5) bir yasa maddesinin nasıl yazılmaması …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sağlık hizmetleri ile ilgili “torba yasa” nedeniyle (özellikle madde 5) bir yasa maddesinin nasıl yazılmaması gerektiğini geçen iki yazımda yansıtmaya çalışmıştım. Bir maddenin aynı mesleğin icrası ile ilgili yaptığı ayrımlar: mesleki ayrımcılık.

Seçimlerde adaylık konusundaki düzenleme ise, aynı anayasal statüye bağlı meslek kuruluşlarını birbirinden ayrıştırmaya yönelik.

Konunun özü şu: kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (KKNMK), “belli mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleği


Kaynak: https://www.birgun.net/haber-detay/ve-yasasizlastirma-ivme-kazanirken-237599.html
Birgün » İbrahim Ö. Kaboğlu "Ve yasasızlaştırma ivme kazanırken" Köşe Yazısı

Birgün - İbrahim Ö. Kaboğlu Son Köşe Yazıları