(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); İçtüzük uyum çalışmaları vesilesiyle yazdığım “Meclis Hükümeti’nden Hükümetsiz Meclis’e” başlıklı yazı günü, TBMM Anayasa Komisyonu’nda …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

İçtüzük uyum çalışmaları vesilesiyle yazdığım “Meclis Hükümeti’nden Hükümetsiz Meclis’e” başlıklı yazı günü, TBMM Anayasa Komisyonu’nda ‘tarihi uzlaşma’(!) sağlandı. Nedir uzlaşma?

Anayasa değişikliği gereği TBMM İçtüzüğü’nde yapılması gereken zorunlu düzenlemeler. Aslında, bunun tanınan süre altı ay idi.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bu değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğünü ve kanuni düzenlemeleri yapar.” (6771 sy. K., Geçici md.21/B).

Bu y


Kaynak: https://www.birgun.net/haber-detay/tbmm-hukuk-umudu-olabilir-mi-233166.html
Birgün » İbrahim Ö. Kaboğlu "TBMM ‘hukuk umudu’ olabilir mi?" Köşe Yazısı

Birgün - İbrahim Ö. Kaboğlu Son Köşe Yazıları