(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülmekte olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 44 maddeden oluşuyor. Bu torba yasanın 5. Maddesi, bir değişiklik değil, bir ekleme: 11/4/1928 ta. Ve 1219 sy. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a “Ek Madde 15”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Tabipler ve diş tabipleri” ile ilgili ekleme, oldukça uzun ve iç içe birçok düzenlemeyi beraberinde getiriyor.

Özetle, hekimlik mesleği bakı


Kaynak: https://www.birgun.net/haber-detay/iki-hekim-kategorisine-dogru-mu-236122.html
Birgün » İbrahim Ö. Kaboğlu "İki hekim kategorisine doğru (mu?)" Köşe Yazısı

Birgün - İbrahim Ö. Kaboğlu Son Köşe Yazıları