(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 20Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na göre, “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur”. …

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

20Ocak 1921 tarihli Teşkilatı Esasiye Kanunu’na göre, “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur”. Bu nedenle öngördüğü yönetim şekli, ‘Meclis Hükümeti’ olarak adlandırılır.

1921 sonrası ne oldu?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

-Meclis Hükümeti ve parlamenter rejim karması (1924).

-Parlamenter rejim (1961 ve 1982),

-Hükümet ve Cumhurbaşkanlığının kaldırılması ile yürütme görevinin tek kişiye verilmesi (6771 sy.lı K., 16 Nisan 2017).
-“Yürütme benim” (1 Ekim 2018): AK Parti Gn. Bşk. ve Devletin ba


Kaynak: https://www.birgun.net/haber-detay/meclis-hukumeti-nden-hukumet-siz-meclis-e-232407.html
Birgün » İbrahim Ö. Kaboğlu "Meclis Hükümeti’nden Hükümet’siz Meclis’e" Köşe Yazısı

Birgün - İbrahim Ö. Kaboğlu Son Köşe Yazıları