Daha önce aktardığımız gibi, emperyalizmin her türünde üç ana aktör bulunur: emperyal güç, o güç tarafından sömürülen halk ve sömürülen …

Daha önce aktardığımız gibi, emperyalizmin her türünde üç ana aktör bulunur: emperyal güç, o güç tarafından sömürülen halk ve sömürülen halka mensup olmalarına rağmen bu süreçte emperyalistlerle işbirliği yapan kompradorlar. Emperyalizmin her türünde olduğu gibi entelektüel emperyalizmde de kilit rolü bu işbirlikçiler oynar.

Bu noktada, entelijansiyanın değişik bileşenlerini ayrı ayrı ele almak gerekir. Çünkü aydın kesimi, sözde aydınlar, yarı-aydınlar ve aydınlar olmak üzere birbirinden niteliksel olarak farklı üç gruptan oluşur. Her gruptan milli unsurlar çıkabileceği gibi işbirlikçiler de çıkar.

Ev zencisi, ta...
(yazının devamı için aşağıya tıklayın)


Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/ev-zencisi-aydinlarin-nefreti-gaffar-yakinca-kose-yazilari-subat-2019
Aydınlık » Gaffar Yakınca "’Ev zencisi’ aydınların nefreti" Köşe Yazısı

Aydınlık - Gaffar Yakınca Son Köşe Yazıları