Bilimsel üretim elbette sabır, merak, düzenli çalışma, deneme-yanılma, kanıtlama gibi süreçlerden geçer. Yaratıcılık bilimsel üretimin olmazsa olmaz bir evresidir. “Hazırlık, …

Bilimsel üretim elbette sabır, merak, düzenli çalışma, deneme-yanılma, kanıtlama gibi süreçlerden geçer. Yaratıcılık bilimsel üretimin olmazsa olmaz bir evresidir. “Hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve gerçekleşme” olarak betimlenebilecek yaratıcılık evreleri, aynı zamanda normal olmayan davranışlara sahip olabilme olasılığı anlamına da gelebilir. Özetle yaratıcı kimseler nevrotik, şizoid olabilir, şizofren davranışlar gösterebilirler.

Bu tür özelliklere sahip yaratıcı kişilerin, üretimlerle bir tür sağaltıma ulaştıkları, yeni ürün ya da düşünce üreterek kendini ifade etme olanağı bulabilmeleri, onları olumsuz davranışl


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/deli-ve-dahi-olmak-makale,16387.html
Yurt » Ömer Adıgüzel "Deli ve dahi olmak!" Köşe Yazısı

Yurt - Ömer Adıgüzel Son Köşe Yazıları