Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanarak üretim mekanizasyonunu harekete geçirdi. Endüstri 2.0, elektrik enerjisi yardımıyla seri üretimi başlattı. Endüstri …

Endüstri 1.0, su ve buhar gücü kullanarak üretim mekanizasyonunu harekete geçirdi.

Endüstri 2.0, elektrik enerjisi yardımıyla seri üretimi başlattı.

Endüstri 3.0, dijital devrimin yanı sıra üretimi daha da otomatikleştirmek için elektronik ve BT kullanımı olarak da adlandırılmaktadır.

Endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ile endüstri faaliyetlerini bir araya getiren Endüstri 4.0’ın ana bileşenlerinden ilki, yeni nesil yazılım ve donanım, yani bugünün klâsik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımla


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/endustri-50-nedir-makale,16132.html
Yurt » Mustafa Gözaydın "Endüstri 5.0 nedir?" Köşe Yazısı

Yurt - Mustafa Gözaydın Son Köşe Yazıları