Belediyeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre bütçelerini yapmaktadırlar. Bütçe yapılırken gelir kalemleri ve miktarı …

Belediyeler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre bütçelerini yapmaktadırlar. Bütçe yapılırken gelir kalemleri ve miktarı kadar gelir kaynaklarının usulüne uygun ve verimli bir şekilde kullanılmaması nedeniyle; giderleri gelirlerinden daha yüksek olduğundan; belediyelerin neredeyse tamamına yakını borçlu durumdadır. Borçlarını az göstermek için yeni muhasebe sisteminde muhasebe tekniğinin verdiği imkanla mükerrer gelir yazarak borçlarını daha az göstermektedirler. Bu son derece yanlış muhasebeleştirme tekniklerinden biran önce belediyelerin vazgeçmesi gerekmektedir.

Halbuki; yerel yöneti


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/belediye-butceleri-ve-cozum-yollari-makale,16388.html
Yurt » Mustafa Gözaydın "Belediye Bütçeleri ve Çözüm yolları" Köşe Yazısı

Yurt - Mustafa Gözaydın Son Köşe Yazıları