Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Halkının %98’i okuryazar olan Güney Kore’de İlkokul …

Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir.

Halkının %98’i okuryazar olan Güney Kore’de İlkokul ’da öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak yetenek, karakter ve kişilik kazanmalarını sağlamak. Ortaokul ’da öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak yetenek, karakter ve kişilik kazanmalarının yanında, onların birer demokratik vatandaş olmalarını. Lise ’de öğrencilere gelecekte seçecekleri kariyerleri için gerekli yetenekleri kazanmalarında yardımcı olmak ve onlara dünya vatandaşlığı bilinci kazandırılmışt


Kaynak: http://www.yurtgazetesi.com.tr/guney-kore-egitim-sistemi-makale,16117.html
Yurt » Mustafa Gözaydın "Güney Kore Eğitim Sistemi" Köşe Yazısı

Yurt - Mustafa Gözaydın Son Köşe Yazıları