Sayın Bekir Bozdağ; Hani “Türkiye bir hukuk devleti”ydi? Hani “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır”dı? Hani …

Sayın Bekir Bozdağ;

Hani “Türkiye bir hukuk devleti”ydi?

Hani “Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır”dı?

Hani “Hakimler, görevlerinde bağımsız”dılar?

Hani “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez”di?

Hani, “Yargıyı etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak açıkça suç”tu?

Hani “Bu kural ve kısıtlamalar, herkes için geçerli ve bağlayıcı”ydı?

***

Daha bu yazılı açıklamanızın mürekkebi kurumadan, artık &


Yeni Çağ » Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU "Bozdağ aynı uyarıları “AKP Genel Başkanı”na da yapabilir mi?" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU Son Köşe Yazıları