Bizde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yaklaşık dörtte bir oranındadır. Büyüme ve kalkınma için bu harcamalar yerinde ve etkin kullanılması …

Bizde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yaklaşık dörtte bir oranındadır. Büyüme ve kalkınma için bu harcamalar yerinde ve etkin kullanılması gerekir. Bunun için iki şart var… Birisi siyasi iktidarların kamu harcamalarını popülist amaçlı kullanılmasını önlemek… İkincisi bu harcamalarını en verimli ve en etkin şekilde kullanacak idari yapıyı oluşturmak.

Aslında bütçeyi de memurlar hazırlar. Meclis çok fazla değiştirmeden veya bazı marjinal değişiklik yaparak kabul eder.

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde kamuda çalışanlar için, mevzuatta liyakat ilkesine öncelik verilmiştir.

Söz gelimi, &


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/idari-reform-52571yy.htm
Yeni Çağ » Esfender Korkmaz "İdari reform" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Esfender Korkmaz Son Köşe Yazıları