“12 Temmuz Beyannamesi”ni duydunuz mu? 1940’lı yıllarda çok partili hayata geçiş sancılı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk zamanında da iki defa …

“12 Temmuz Beyannamesi”ni duydunuz mu?

1940’lı yıllarda çok partili hayata geçiş sancılı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk zamanında da iki defa çok partili hayata geçilmek istenmiş, her ikisinde de netice alınamamıştır. 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 1925’te patlak veren Şeyh Sait isyanının da teşvikçisi görülmüş ve aynı yıl kapatılmıştır. Şunu hatırlatalım: Partinin programının bir maddesinde “Fırka fikirlere ve dinî itikatlara saygılıdır.” yazılıydı. (Dikkat! Şimdi FETÖ kılıcı, yeni kurulan ve kurulacak olan partilerin tepesi


Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/12-temmuz-beyannamesi-nicin-yayinlanmisti-52568yy.htm
Yeni Çağ » Arslan Tekin "12 Temmuz Beyannamesi niçin yayınlanmıştı?" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Arslan Tekin Son Köşe Yazıları