1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ve Osmanlının ağır mağlûbiyeti. 1757 Bengal’in İngiliz hâkimiyetine girmesi. 1798 Napolyon’un Mısır’ı işgâli. 1852 Hint Pakistan …

1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ve Osmanlının ağır mağlûbiyeti.

1757 Bengal’in İngiliz hâkimiyetine girmesi.

1798 Napolyon’un Mısır’ı işgâli.

1852 Hint Pakistan alt kıtasının İngiliz hâkimiyetine girmesi.

18301857 yılları arasında Fransa’nın Cezayir’i işgâl etmesi.

1881 Fransa’nın Tunus’a girmesi…

1882 İngiltere, Mısır’a girdi.

1912-13 Balkan Savaşı ve Rumeli kaybedildi.

Çöküşün kronolojisi çok daha uzundur…

Hepsi, bir büyük yıkılışın ama hemen berâberinde bir büyük arayışın da sebebidir.

Büyük imparatorlukl


Yeni Çağ » Adnan İslamoğulları "Sarıklı hamâkat…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Adnan İslamoğulları Son Köşe Yazıları