Felsefî ve fikrî derinliğin hayat bulamadığı, felsefesiz, fikirsiz, romansız, tiyatrosuz, musikisiz, muhalefetsiz bir çürümenin içinde, idrâkimizin pencerelerinin kapandığı, içine ışık …

Felsefî ve fikrî derinliğin hayat bulamadığı, felsefesiz, fikirsiz, romansız, tiyatrosuz, musikisiz, muhalefetsiz bir çürümenin içinde, idrâkimizin pencerelerinin kapandığı, içine ışık sızmadığı bir ülkede nemli bir kâğıt tomarı gibi küf kokuyor demlerimiz. İçinde yaşadığımız felâketleri yokluğa fırlatamıyoruz.

Kalbimizi ve kafamızı ve dahi ruhumuzu; insanî tarafları tamamen unutulmuş iktisadın acımasız kaanunlarına ve iktidar denilen şehvetli ihtiraslara peşkeş çekiyoruz.

Sanki hâlimizden bir ân bile hoşnûd olmamıza izin vermeyecek kadar yoğun seyreden hâl-i pür melâlimize yeterince korkunç bir ad takamıyorum a


Yeni Çağ » Adnan İslamoğulları "İntizamsızlık mahşeri…" Köşe Yazısı

Yeni Çağ - Adnan İslamoğulları Son Köşe Yazıları