Otuz seneden beri ben siyaseti terk etmiştim. Bu defa, birkaç gün zarfında Ahrarların başına geçip milletin mukadderatına sahip çıkması sebebiyle, …

Otuz seneden beri ben siyaseti terk etmiştim.

Bu defa, birkaç gün zarfında Ahrarların başına geçip milletin mukadderatına sahip çıkması sebebiyle, Reis-i Cumhur’u ve Heyet-i Vekileyi tebrikle beraber, bir hakikati ifşa ediyorum. Şöyle ki:

Bize hücum eden ve mahkemelerde tâzib edenler demişler: “Bu Nur Talebelerinin dini siyasete alet etmek ihtimalleri var, belki de ediyorlar.” 

Biz de o zalimlere karşı müdafaatlarımızdaki binler hüccetle demişiz ve diyoruz ki:

Biz, dini siyasete alet değil, belki rıza-i İlâhîden başka hiçbir şeye, hatta dünyaya ve saltanata alet etmemek bizim esas mesleğimiz olduğundan, düşmanlarım


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/dini-siyasete-alet-fitnesi_488470
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Dini siyasete alet fitnesi" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları