İbadetin, çendan, zâhirî bir ağırlığı var. Fakat, manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki, tarif edilmez. Çünkü âbid, namazında …

İbadetin, çendan, zâhirî bir ağırlığı var. Fakat, manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki, tarif edilmez. Çünkü âbid, namazında der: Eşhedü en lâ ilâhe illallah”. Yani “Hâlık ve Rezzak O’ndan başka yoktur. Zarar ve menfaat O’nun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz; hem Rahîm’dir, ihsanı, merhameti çoktur” diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur. Duâ ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder; tevekkül ile istinad edip, her musîbete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyet-i tamme verir.

Evet, her hakikî hasenat gibi, cesaretin dahi menb


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/iman-ve-tevekkul-buyuk-bir-nimet_450996
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "İman ve tevekkül, büyük bir nimet" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları