Görüyoruz ki Sâni-i Sermedî, Sultan-ı Ebedî şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir …

Görüyoruz ki Sâni-i Sermedî, Sultan-ı Ebedî şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir inayet-i zâhirenin ve bir adalet-i âliyenin ve bir merhamet-i camianın âsârını izhar ediyor ki, kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan, ayne’l-yakîn ile anlar ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz.

Ve o âsârı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emârâtı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyle ise o Sultanın memleketinde daimî mekânlar, sabit meskenler, daimî ve mukim sâkinler


Kaynak: https://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/insanin-arzu-ve-istidatlari-ahirete-delildir_498192
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "İnsanın arzu ve istidatları ahirete delildir" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları