(Dünden devam) İkinci Mesele: Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Hakîm’de “Hiç şüphesiz, sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin” [Kalem Sûresi: 4] ferman …

(Dünden devam)

İkinci Mesele: Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Hakîm’de “Hiç şüphesiz, sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin” [Kalem Sûresi: 4] ferman eder. Rivâyât-ı sahiha ile Hazret-i Aişe-i Sıddıka (ra) gibi Sahabe-i Güzin, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tarif ettikleri zaman “Hulukuhü’l-Kur’ân” [Onun ahlâkı Kur’ân idi] diye tarif ediyorlardı. Yani “Kur’ân’ın beyan ettiği mehasin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur.”

İşte böyle bir zatın ef’al, ahval, akval ve harekâtının her birisi nev-i beşer


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//risale-i-nur-dan/onun-asm-sunneti-nev-i-besere-model_477777
Yeni Asya » Risale-i Nur'dan "Onun (asm) sünneti, nev-i beşere model" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Risale-i Nur'dan Son Köşe Yazıları