Umumî olarak eğitimin başlıca gayesi; fikri hür, vicdanı hür, imanlı, iyi ahlâklı, kendisine, çevresine ve dolayısıyla bütün insanlığa faydalı olgun …

Umumî olarak eğitimin başlıca gayesi; fikri hür, vicdanı hür, imanlı, iyi ahlâklı, kendisine, çevresine ve dolayısıyla bütün insanlığa faydalı olgun fertler yetiştirmektir.

Bizde halihazırda tatbik edilen sistemde ise gaye; resmî ideolojiye bağlı, bir takım fasit ezberlerin dışına çıkamayan, serbest düşünemeyen, düşüncesini ifade edemeyen, mânevî değerlere önem vermeyen basit insan yetiştirilmeye matuftur! Ezeli düşmanların sömürgeleştirmek gayesiyle tahriki neticesinde, yapılan darbelerle bu sistem koruma altına alınmıştır! Baskı ve dayatmayla bir asra yakın devam ettirilen bu sistem devamlı değişikliğe uğramış (hâlâ d


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//naci-tepir/hurriyetten-mahrum-egitim_477783
Yeni Asya » Naci Tepir "Hürriyetten mahrum eğitim" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Naci Tepir Son Köşe Yazıları