Yetişme ortamı ve aldığı eğitim gereği dini bilmeyen aydınların uluorta dinsizlikle suçlanmaları halinde, zihinlerinde dine karşı mevcut olan önyargı ve …

Yetişme ortamı ve aldığı eğitim gereği dini bilmeyen aydınların uluorta dinsizlikle suçlanmaları halinde, zihinlerinde dine karşı mevcut olan önyargı ve şüphelerin kemikleşeceği ve dahası, onları saldırgan bir tavra yönelteceği uyarısında bulunan Üstad Bediüzzaman Said Nursî diyor ki:

“Fena adama ‘iyisin, iyisin’ denilse iyileşmesi ve iyi adama ‘fenasın, fenasın’ denildikçe fenalaşması çok vuku bulmuştur.” (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 256)

Bu sözde, hem caydırmayı, nefret ettirip kaçırmayı değil, sevdirip teşvik etmeyi; ürkütüp uzaklaştırmayı değil, kazanmayı esas alan İslâm ahlâkına dayalı tebliğ meto


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//kazim-gulecyuz/aydinlar-ve-din_488467
Yeni Asya » Kâzım Güleçyüz "Aydınlar ve din" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları