Bediüzzaman İçtihat Risalesi’nde geçen “Selefin (geçmiş âlimlerin) içtihatlarıyla bütün zamanlara dar gelmeyen fikirleri” anlamındaki sözleriyle de dört fıkıh mezhebindeki birikimin …

Bediüzzaman İçtihat Risalesi’nde geçen “Selefin (geçmiş âlimlerin) içtihatlarıyla bütün zamanlara dar gelmeyen fikirleri” anlamındaki sözleriyle de dört fıkıh mezhebindeki birikimin her çağa hitap ettiği tesbitini teyid ediyor (Sözler, s.779).

Ve meşrûtiyet döneminde fıkıh âlimlerine anayasa hükümlerini daha mükemmel şekilde şer’î kaynaklardan çıkarmalarını tavsiye ederken, “Nasıl ki az himmetle Mecelle-i Ahkâmı tanzim ettiler” deyip, bu işin onlar için zor olmayacağını gösteren başarılı bir örnek olarak Mecelle’ye atıf yapıyor (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 30)

Bilindiği gibi, Ahmet Cevdet Paşa’nın baş


Kaynak: http://www.yeniasya.com.tr//kazim-gulecyuz/mecelle-ve-anayasa_490572
Yeni Asya » Kâzım Güleçyüz "Mecelle ve anayasa" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Kâzım Güleçyüz Son Köşe Yazıları