Anayasa Mahkemesi’nin “olağanüstü hâl” istisnasıyla “görüşüp denetlenemeyeceği”ni bildirdiği OHAL KHK’larının hukuka ve Anayasaya aykırılığı yine AYM kararlarıyla tescillenmiş. Öncelikle AYM, …

Anayasa Mahkemesi’nin “olağanüstü hâl” istisnasıyla “görüşüp denetlenemeyeceği”ni bildirdiği OHAL KHK’larının hukuka ve Anayasaya aykırılığı yine AYM kararlarıyla tescillenmiş.

Öncelikle AYM, -Resmî Gazete’nin 05.03.1992 tarihli 21162 sayısında yayımlanan- 10 Ocak 1991 günkü 1991/1 sayılı kararıyla, “şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması sebebine dayalı olağanüstü halin devamı süresince alınacak ilâve tedbirlere ilişkin” 424 sayılı KHK ile 425 sayılı KHK’ları Anayasanın bir çok maddesine aykırı bulmuş.

Anayasanın 121. maddesiyle çıkarılan ve 148. maddesiyle


Yeni Asya » Cevher İlhan "OHAL KHK’larının denetimden kaçırılması (2)" Köşe Yazısı

Yeni Asya - Cevher İlhan Son Köşe Yazıları