Bu köşede İzmir’in Emir Sultan’ı hakkında çok yazı yazdım. Emir Sultan türbe ve zaviyesi bu şehrin simge yerlerinden biridir. Ne …

Bu köşede İzmir’in Emir Sultan’ı hakkında çok yazı yazdım. Emir Sultan türbe ve zaviyesi bu şehrin simge yerlerinden biridir. Ne yazık ki, İzmir halkı tarafından bile yeterince bilinmemektedir.
Çünkü şehrin merkezinde olmasına rağmen, eski semtler arasında kaldığından farkına varılmamaktadır.
Emir Sultan İzmir’in fethinde görev yapmış Alperenlerden sayılan Seyyid Mükerremüddin türbesinin bulunduğu yerdir. Namazgah semtinde bulunmaktadır.
Seyyid Mükerremüddin zaviyesi, İzmir’in fethinden hemen sonra kuruldu. Kuruluşu XIV. yüzyılın ilk yarısındadır. Aydınoğlu Mehmet Bey’


Yeni Asır » Mehmet Demirci "Yine Emir Sultan" Köşe Yazısı

Yeni Asır - Mehmet Demirci Son Köşe Yazıları