Dil, insanlar arasındaki iletişimi ve anlaşmayı sağlayan en önemli unsurdur. Tarih boyunca bireyler ve toplumlar sosyoekonomik ve sosyokültürel alanların yanı …

Dil, insanlar arasındaki iletişimi ve anlaşmayı sağlayan en önemli unsurdur. Tarih boyunca bireyler ve toplumlar sosyoekonomik ve sosyokültürel alanların yanı sıra beşeri ilişkilerde de dil vasıtasıyla ortak bir uzlaşı sağlayabilmişlerdir. Bu sebeple dil, insanlık tarihi açısından her zaman çok büyük bir öneme sahip olmuştur.

Allahü teala insanları yarattığı gibi dilleri de bir düzen içerisinde yaratmıştır. Âdem aleyhisselâm ve Havva Validemiz dil yeteneği verilmiş ilk insanlardır. Şu an yeryüzünde konuşulan bütün diller Âdem aleyhisselâm ve Havva Validemizden türeyip dünyaya yayılmıştır.

İslam âlimleri dilin menşei


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/608423.aspx
Türkiye » Yetenekli Kalemler "Dilin menşei (kökeni)" Köşe Yazısı

Türkiye - Yetenekli Kalemler Son Köşe Yazıları