Zekât, bir Müslümanın malının belli bir kısmını, bildirilen kimselere vermesi demektir.   Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 …

Zekât, bir Müslümanın malının belli bir kısmını, bildirilen kimselere vermesi demektir.

 

Ebû İshâk İbrâhim hazretleri Şafiî fıkıh âlimidir. 597 (m. 1200)’de Suriye’deki Ca’ber kalesinde doğdu. 687 (m. 1288)’de Kâhire’de vefât etti. Bir dersinde, zekât mevzuunda, şunları anlattı:

Ehl-i sünnetin dört mezhebi, söz birliği ile bildiriyor ki: (Zekât) demek, (Bir Müslümanın tam mülkü olan Zekât malı)nın yâni helâl yoldan mâlik olduğu, elindeki zekât malının belli bir kısmını, Kur’ân-ı kerimde bildirilen sekiz sınıf Müslümandan yedisine temlîk, teslim etmesi, vermesi demektir. Hanefî mezhebinde, bunl


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/607011.aspx
Türkiye » Vehbi Tülek "Dört türlü zekât malı vardır" Köşe Yazısı

Türkiye - Vehbi Tülek Son Köşe Yazıları