İsmini “Nedim” diye bildiğimiz büyük divan şairi Nedim Ahmed’in babası kazasker, annesi köklü bir ailedendir. Beşiktaş doğumludur. Zengin bir ilim-irfan …

İsmini “Nedim” diye bildiğimiz büyük divan şairi Nedim Ahmed’in babası kazasker, annesi köklü bir ailedendir.

Beşiktaş doğumludur. Zengin bir ilim-irfan muhitinden beslenerek yetişmiştir. Arapça, Farsça biliyordu, hukuk / fıkıh tahsil etmişti. Medrese müderrisi yani üniversite profesörü ve aynı zamanda Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın şahsi kütüphanesinin de müdürüydü.

28 Eylül 1730’da çıkıp üç gün süren ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın idamı ve Sultan III. Ahmed’in yani Topkapı Sarayı ile Ayasofya Camii önündeki emsalsiz çeşmeyi yaptırmış olan Padişah’ın devrilmesine yol açan Patrona Halil


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/rahim-er/608420.aspx
Türkiye » Rahim Er "İSTANBUL’A BAŞKAN OLMAK" Köşe Yazısı

Türkiye - Rahim Er Son Köşe Yazıları