Bir kimsenin, salih veya ilim tahsilinde olan çocuklarına daha çok mal vermesi caizdir.   Sual: Baba veya anne, ellerindeki malı, …

Bir kimsenin, salih veya ilim tahsilinde olan çocuklarına daha çok mal vermesi caizdir.

 

Sual: Baba veya anne, ellerindeki malı, hediye ederken, çocuklar arasında eşit mi dağıtmalıdırlar?

Cevap: Bir kimsenin, salih olan kız ve erkek çocuklarına hediye verirken, müsavi, eşit miktarda vermesi efdaldir. Malının hepsini oğluna hediye etmesi caiz ise de günahtır. Hediye edilen böyle bir mal, çocuğun mülkü olur ise de, hediyeyi veren babaya günah olduğu Hindiyyede bildirilmiştir. Bir kimsenin, salih veya ilim tahsilinde olan çocuklarına daha çok mal vermesi caizdir. Bu çocuklar, salih olmakta eşit ise, hediye edilen malı müsavi, eşit


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/607028.aspx
Türkiye » Osman Ünlü "Çocuklara hediye eşit mi verilmeli?" Köşe Yazısı

Türkiye - Osman Ünlü Son Köşe Yazıları