Batı, 16. yüzyıldan itibaren, din ve bilim alanlarında bir değişim yaşamaya başladı. Şüphesiz bunun temelinde “Kilise”nin hayatın her alanıyla …

 

Batı, 16. yüzyıldan itibaren, din ve bilim alanlarında bir değişim yaşamaya başladı. Şüphesiz bunun temelinde “Kilise”nin hayatın her alanıyla ilgili tahakkümüne karşı Reform hareketi vardı. Hıristiyanlıkta Reform, dini, toplumdan soyutlayıp kiliseye hapsetmek oldu.

Bundan cesaret alan düşünür ve bilim insanları, “akl”ı hür ve bağımsız hâle getirebilmek için “aydınlanma çağı”nı başlattı. Rasyonalizm/Akılcılık, Ampirizm/Deneycilik ve Sekülerizm/Laiklik, bir ahtopot ve kanser gibi Batı toplumunu sardı. Diğer bir ifadeyle vahye dayalı bütün kutsal kitap ve dinlere savaş açıldı. Bu Pozitivist görüş, sade


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/dr-c-ahmet-akisik/607042.aspx
Türkiye » Dr. C. Ahmet Akışık "​İslam’da Sapkınlık MODERN İSLAMCILIK Türkiye’ye Gelişi -2-" Köşe Yazısı

Türkiye - Dr. C. Ahmet Akışık Son Köşe Yazıları