Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Bu zâtın bir oğlu vardı. Ne zaman Kur’ân-ı kerîm’i …

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Bu zâtın bir oğlu vardı.

Ne zaman Kur’ân-ı kerîm’i dinlese, “âhiret korkusundan” bayılır, düşerdi!

Bir gün babasının yanına bir hâfız geldi.

Sesi çok güzeldi.

Ona oğluna gösterip;

“Şu oğluma güzel sesinle Kur’ân-ı kerîm oku. Ama Zilzâl ve Kâri’a sûrelerini okuma sakın!” buyurdu.

Hâfız merak etti ve

“Niçin?” diye sordu.

Hazret-i Fudayl;

“Çünkü azap âyetlerini dinlemeye tâkat getiremez ve güç yetiremez. Cehennem korkusundan bayılır, ha


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/607045.aspx
Türkiye » Abdüllatif Uyan "“Kur’ân-ı kerîm oku; ancak!”" Köşe Yazısı

Türkiye - Abdüllatif Uyan Son Köşe Yazıları