Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti. Hârun Reşid, bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerine geldi. …

Evliyânın büyüklerinden Fudayl bin İyâd hazretleri, 187 (m. 803) yılında Mekke’de vefât etti.

Hârun Reşid, bir gün Fudayl bin İyâd hazretlerine geldi.

Nasîhat istedi.

Hazret-i Fudayl;

“Ey Hârun! İyi bil ki, senin şu güzel yüzün cehennemde yanar da çirkinleşir” buyurdu.

Hârun ağlamaya başladı!

Büyük velî devam etti:

“Ey Hârun! Milletine zulmetme ki, bunun azâbından kurtulamazsın. Her bir icraatından Allah soracak. Ne cevap vereceksin?”

Hârun ağlıyordu!

O, devam edip;

“Bugün koca saraya sığmıyorsun. Ölünce, o daracık mezara nasıl sığacaksı


Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/abdullatif-uyan/607016.aspx
Türkiye » Abdüllatif Uyan "“Nice güzel yüzler vardır ki…”" Köşe Yazısı

Türkiye - Abdüllatif Uyan Son Köşe Yazıları