Gerçek hukuk devletinin oluşumu gerçek hukukçuların varlığına bağlıdır. İşlem ve eylemlerinin, düzenlemeden uygulamaya, hukuka uygunluğu ölçü alınan devlet, hukuk devletidir. …

Gerçek hukuk devletinin oluşumu gerçek hukukçuların varlığına bağlıdır. İşlem ve eylemlerinin, düzenlemeden uygulamaya, hukuka uygunluğu ölçü alınan devlet, hukuk devletidir. Yurttaşların sağlığı, güvenliği, esenlik ve mutluluğu hukuk devletinin başlıca ve öncelikli sorumluluğudur. Yöneticilerin siyasal söylemleriyle, partizan tutum ve davranışlarının, aldatıcı ve avutucu sözlerinin gölgeleyip geçersiz kıldığı bir yapının hukukla ilgisi yoktur. Hukukun olmadığı yerde de karanlık ve kan vardır.
Siyasal baskılara eğilen, siyasal yaklaşımlardan etkilenen, meslekteki başarısıyla tanınmak yerine partizanların yakınlığını


Sözcü » Yekta Güngör Özden "Gerçek hukukçu" Köşe Yazısı

Sözcü - Yekta Güngör Özden Son Köşe Yazıları