29.5.1936 günlü, 2994 no.lu Türk Bayrağı Kanunu, 22.9.1983 günlü, 2893 no.lu yeni Türk Bayrağı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış, bu yasanın …

29.5.1936 günlü, 2994 no.lu Türk Bayrağı Kanunu, 22.9.1983 günlü, 2893 no.lu yeni Türk Bayrağı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış, bu yasanın 6/1. maddesi bayrağın örtüleceği yerleri belirlemiştir. Tabutlarına bayrak örtülecekler arasında Kadir Mısıroğlu gibi biri öngörülmemiştir. Yasanın 8/2. maddesi de bu yazanın kurallarına aykırı davrananların Türk Ceza Kanunu’nun 526. maddesi uyarınca cezalandırılacağı bildirmektedir. Yasanın 9. maddesi gereğince Bakanlar Kurulu’nun 25.1.1985 günlü, 85/9034 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğü’nün bayrak örtülecek yerleri öngören 21. maddesinde c


Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/yekta-gungor-ozden/bayraga-saygi-4815503/
Sözcü » Yekta Güngör Özden "Bayrağa saygı" Köşe Yazısı

Sözcü - Yekta Güngör Özden Son Köşe Yazıları