Toplumsal dokuda çözülme mi, bozulma mı, olumsuz bir değişim var. Çıkar-yarar düşkünlüğü, gösteri açılım ve atılımları ağır basıyor. Oy için …

Toplumsal dokuda çözülme mi, bozulma mı, olumsuz bir değişim var. Çıkar-yarar düşkünlüğü, gösteri açılım ve atılımları ağır basıyor. Oy için verilen sözler unutuluyor, yine oy için her şey göze alınıyor, insanlık, ahlâk ve hukuk çekinilmeden gözardı ediliyor. Para, mal, mevki-makam, ün-şan, edinim, gösteri düşkünlüğü yurt sevgisinin de önüne geçmiş düzeyde. Esenlik, güvenlik, sağlık, mutluluk ve başarı ölçüleri her gün azalıyor. İkiyüzlülük, döneklik, terbiyeye aykırı tutum ve davranışlar her alanda izleniyor. Özellikle siyasal kesimde iyi örnek olarak gösterilecek bir durumdan söz etmek giderek güçleşiyor.