Şunu anlamak istemiyorlar:Kürt meselesinin güven­lik yönü vardır. Bir de…Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır.Olağanüstü koşullar nede­niyle adını vermeyeyim; eski solcu …

Şunu anlamak istemiyorlar:
Kürt meselesinin güven­lik yönü vardır. Bir de…
Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır.
Olağanüstü koşullar nede­niyle adını vermeyeyim; eski solcu yeni liberal bir ga­zeteci kitabında diyor ki:
“Benim ana dilim yasak­lansaydı ben de dağa çıkar­dım” deyip, ardından “kül­türel sorunları” ardı ardına sıralıyor!
Yıl, 2018. Kürt kardeşi­mizin bugün hangi kültürel hakkı yok? Televizyonu var, üniversitede kürsüsü var yahu! Kürtçe kitaplar, dergi­ler, şarkı albümleri çıkarılıyor. Kürtçe siyasal propagan­da bile serbest. Uzatmaya­yım… Hangi kültürel sor


Sözcü » Soner Yalçın "Ayırdına varmak" Köşe Yazısı

Sözcü - Soner Yalçın Son Köşe Yazıları