Geçen hafta Osmanlı’da, Kadızadelilerin estirdiği “katı tutuculuğa” değinmiş, bu kilise hareketi karşısında tasavvufun kendini koruma ihtiyacı hissettiğine vurgu yapmıştık. Devam …

Geçen hafta Osmanlı’da, Kadızadelilerin estirdiği “katı tutuculuğa” değinmiş, bu kilise hareketi karşısında tasavvufun kendini koruma ihtiyacı hissettiğine vurgu yapmıştık. Devam edelim; Anadolu’da Mevlevilik ve Alevi- Bektaşilik olduğu gibi, farklı mezhep ve meşrepler de vardı; ancak büyük çoğunluk kendini tarikat ya da mezhep üzerinden tanımlamazdı, sorulduğunda onlar kısaca Müslüman’dı. Kaldı ki; Arabistan’da 18. Yüzyıl’da doğan bir başka ihya ve tasfiye hareketi Vehhabilik’in, 250 yıldır İslam dünyasında çıkardığı fitne ve kargaşa ortadadır. Demem o ki, İslam dünyasında ihya, tecdit, iyiliği


Sözcü » Ayşe Sucu "İslam coğrafyasının tarihsel olguları –IV-" Köşe Yazısı

Sözcü - Ayşe Sucu Son Köşe Yazıları