Haşhaşîler, 11. yüzyılda, Kuzey İran’daki Alamut Kalesi’ni merkez edinen, Hasan Sabbah liderliğinde örgütlenmiş, oldukça disiplinli bir örgüt. Sabbah, Şiiliğin marjinal …

Haşhaşîler, 11. yüzyılda, Kuzey İran’daki Alamut Kalesi’ni merkez edinen, Hasan Sabbah liderliğinde örgütlenmiş, oldukça disiplinli bir örgüt.
Sabbah, Şiiliğin marjinal inanışlarından olan ve Hazreti Muhammed’in (s.a.v.) torunu İmam Caferu’s-Sadık’ın oğlu İsmail’i “imam” kabul eden İsmailiye mezhebinin Nizarî koluna mensup. Zaten kendilerini de İsmailî-Nizarî olarak adlandırıyorlar.
Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk’ün suikastle öldürülmesi dahil, terörü bir güç unsuru olarak kullanan ilk yapıların başında gelen gruba “Haşhaşi” ismini veren biziz. Sonradan Batıl


Kaynak: https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hilalkaplan/2019/02/12/hashasler-gercekten-hashas-miydi
Sabah » Hilal Kaplan "Haşhaşîler, gerçekten haşhaşî miydi?" Köşe Yazısı

Sabah - Hilal Kaplan Son Köşe Yazıları