Ahmet Emin Yalman’ın “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye” isimli kitabına göre, ilk Osmanlı sultanları iyi eğitim almış, Balkan prensleriyle yapılan tek …

Ahmet Emin Yalman’ın “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye” isimli kitabına göre, ilk Osmanlı sultanları iyi eğitim almış, Balkan prensleriyle yapılan tek eşli birleşmelerden doğan çocuklardı. Bu imparatorlar sıkı bir eğitime tabi tutulur ve önce yeteneklerini eyaletlerde vali veya orduda kumandan olarak ispat etmek zorunda bırakılırlardı. Bazı el sanatlarında ustalık kazanmak bile, eğitimlerinin bir parçası olmuştu.

Ancak imparatorluk büyüyüp güçlendikçe, debdebeli bir hanedan yaşantısı ortaya çıktı ve bu evlilikler cahil cariyelerle yapılan sınırsız çok eşlilik haline dönüştü. Bu evlilikten doğan sayısız erkek çocuk,


Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/yaman-toruner/birinci-dunya-savasinda-turkiye-2872903/
Milliyet » Yaman Törüner "BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA TÜRKİYE" Köşe Yazısı

Milliyet - Yaman Törüner Son Köşe Yazıları