Dünyada beş tür ülke var. 1- Gelişmiş, tasarruf fazlası üretmiş, bunları dünyanın her yerine sermaye olarak ihraç edenler. ABD, Japonya, …

Dünyada beş tür ülke var.

1- Gelişmiş, tasarruf fazlası üretmiş, bunları dünyanın her yerine sermaye olarak ihraç edenler. ABD, Japonya, Almanya gibi ülkeleri sayabiliriz. Çin’i de ticaret fazlası kanalıyla bu türe dahil edebiliriz.

2- Doğal kaynağa dayalı ekonomileri sayesinde tasarruf fazlası üretmiş olanlar. Rusya, Norveç, Körfez ülkeleri gibi.

3- Bazı alanlarda açık, bazı alanlarda fazla üreten, dengeyi bulması gereken ülkeler. Brezilya, G.Afrika gibi…

4- Tasarruf açığı olan, aynı zamanda doğal kaynağı olmadığı için yapısal açığı olan, bu nedenle sermaye hareketlerine bağlı ülkeler… Türkiy


Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/ic-gucler-dis-gucler/417000
Dünya » Açıl SEZEN "İç güçler-dış güçler" Köşe Yazısı

Dünya - Açıl SEZEN Son Köşe Yazıları