Bir meydan… Ortada “tülü” denilen iki deve… Sırtlarına ve başlarına süslemelerden oluşan ağır bir semer ve çeşitli örtüler konulmuş, ağızları …

Bir meydan…
Ortada “tülü” denilen iki deve… Sırtlarına ve başlarına süslemelerden oluşan ağır bir semer ve çeşitli örtüler konulmuş, ağızları bağlanmış.
Develerin birbirlerine kızmalarını sağlamak ve aralarında kıskançlık yaratmak için alana dişi bir deve getirilip dolaştırılıyor.
Kızışma döneminde olduklarından develer öfkelendirilip dövüşe hazır hale getiriliyor.
Meydanın kenarlarına hayvanlara yapılan eziyeti seyredip eğlenmek üzere bilet alan insanlar yığılmış.
Cazgırlar, bağıra çağıra seyirciyi coşturmaya çalışıyor; çığlıklar yükseliyor.
Develer, ağızlarından


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1240222/Yuzunuz_kizardi_mi_.html
Cumhuriyet » Zülal Kalkandelen "Yüzünüz kızardı mı?" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Zülal Kalkandelen Son Köşe Yazıları