Daha kuruluş döneminde ayarı bozuk olduğu için geri kaldı. Hz.Peygamber’in eceliyle ölümünden sonra dört halife geldi: Ebubekir, Ömer, Osman ve …

Daha kuruluş döneminde ayarı bozuk olduğu için geri kaldı. Hz.Peygamber’in eceliyle ölümünden sonra dört halife geldi: Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali. İlk halife Ebubekir dışında öteki üçü öldürüldü. Ömer’i bir Hırıstiyan, Osman ve Ali’yi bizzat Müslümanlar öldürdü. Şunu iyi bilelim: Her din bir siyasal partidir; siyasal partilerde olduğu gibi içinde fraksiyonlar, klikler ve hizipler vardır. Sadece isimler değişiktir: Bunlara mezhep, tarikat ve cemaat denir. Bunlar mensubu oldukları dini mükemmelleştirmek için değil, iktidar, dünya nimetleri ve servete sahip olmak için ortaya çıkmıştır.
Bu girişten sonra zuladan eski bir yazımı


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1240219/Musluman_dunyasi_neden_geri_kaldi_.html
Cumhuriyet » Özdemir İnce "Müslüman dünyası neden geri kaldı?" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Özdemir İnce Son Köşe Yazıları