Batı uygarlığının dışa dönük yüzü rezildir. Şöyle demek daha doğru: Batı uygarlığının iki yüzü var: İlki bilim, felsefe, sanat, düşün …

Batı uygarlığının dışa dönük yüzü rezildir. Şöyle demek daha doğru: Batı uygarlığının iki yüzü var: İlki bilim, felsefe, sanat, düşün vb alanlarda insanlığın baştacı üretim; insanlığın bütününe yönelik, askeri yönünü bir kenara bırakırsak, teknoloji.
İkinci yüz, politiktir: Hegemonyaya ve çıkara dayanır. Bu yüzü ahlaksızdır.
Biz insani ve evrensel olanı paylaşıyoruz. Hegemonya ve ağır sömürüye dayanan ikiyüzlü ve ahlaksızlığa hep karşı çıkıyoruz.
Şu sırada Batı’nın en büyük ahlaksızlık ve insani olmayan oyunu Suriye’de oluyor.
Yüzlerce bomba yağdırıyor bu ülkenin üzerine. Bu ül


Cumhuriyet » Orhan Bursalı "En ahlaklısı 1 milyonu bomba ile yok etmektir" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Orhan Bursalı Son Köşe Yazıları