Yüz yıl önce, devlet bireyleri muhbirleri vasıtasıyla ve sınırlı bir alanda takip imkânına sahipken bugün her saniye izleme olanağı var. …

Yüz yıl önce, devlet bireyleri muhbirleri vasıtasıyla ve sınırlı bir alanda takip imkânına sahipken bugün her saniye izleme olanağı var. Cep telefonları, güvenlik kameraları, kredi kartları, bilgisayar yazışmaları, devletin yeni muhbirleri haline geldi.

“Hep yüce Tanrı her şeyi bilir deriz, ama galiba başkası da aynı şeyleri yapmaya çalışıyor.” Canavarın İnternetteki Sayısı: 666, Frank Sunn.
Küreselleşmenin herkes tarafından kabul görmüş kavramsal ve kuramsal bir çerçevesi olmamakla birlikte, bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişmenin, bu olgunun merkezinde yer aldığı kabul ediliyor.
Kendisine dünyayı dön


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/925354/ORAL_KARAKAYA_-_Bilgi_caginin_metasi.html
Cumhuriyet » Olaylar Ve Görüşler "ORAL KARAKAYA – Bilgi çağının metası" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Olaylar Ve Görüşler Son Köşe Yazıları