Kız çocuklarının kafasına erkenden geçirilen ve omuzlarına ciddi bir dini kimlik ve sorumluluk yükleyen başörtüsünün, Ortadoğu’da aydınlanma devrimi yaşamış bir …

Kız çocuklarının kafasına erkenden geçirilen ve omuzlarına ciddi bir dini kimlik ve sorumluluk yükleyen başörtüsünün, Ortadoğu’da aydınlanma devrimi yaşamış bir coğrafyada politikacılar tarafından siyasi bir simge olarak kullanılmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğinin tartışılması, insan hak ve özgürlüklerine aykırı faşizan bir durum olarak görüldüğünde…
Dini değerlerin iktidar talipleri tarafından açıkça suiistimal edilmesi önemsenmediğinde…
Dini siyasete açık açık alet edenlerin gerçek birer demokrasi havarisi olabileceğine kanıldığında…
İnanç özgürlüğü maskesi altında inanç ba


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1082296/Kiyametinizi_burada_mi_kopartirsiniz__Paket_mi_yapalim_.html
Cumhuriyet » Mine Söğüt "Kıyametinizi burada mı kopartırsınız? Paket mi yapalım?" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Mine Söğüt Son Köşe Yazıları