Rejimin değiştiğinden, devletin de buna göre yeniden yapılandırıldığından söz ediliyor. Konu üzerinde ısrarla durmamızın ya da durulmasının nedeni yurttaşların devlet …

Rejimin değiştiğinden, devletin de buna göre yeniden yapılandırıldığından söz ediliyor. Konu üzerinde ısrarla durmamızın ya da durulmasının nedeni yurttaşların devlet karşısındaki konumunu açıklığa kavuşturmak içindir. Çünkü bilindiği gibi devlet-toplum, devlet-yurttaş ilişkisi ancak devletin sınıflar karşısındaki konumunun ışığında anlaşılabilir.

***

Devletin yeniden yapılandırılması, somut olarak her gün yayımlanan kararnamelerle kendini gösteriyor; bunları yukarıdaki bakış açısıyla irdelemeye, bireyin-toplumun yeniden yapılandırılan devletle ilişkisini, kararnameler, yasalar karşısındaki konumunu anlamay


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1046368/Kati_Olan_Her_Sey....html
Cumhuriyet » Güray Öz "Katı Olan Her Şey…" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Güray Öz Son Köşe Yazıları