Bazı Marxistlerin ilk tarihsel yanılgısı, 1950 seçimlerinde, sol adına, Din/Tarım toplumunun temsilcisi olan Demokrat Parti’yi desteklemek oldu. Bu yanılgıyı 1951 …

Bazı Marxistlerin ilk tarihsel yanılgısı, 1950 seçimlerinde, sol adına, Din/Tarım toplumunun temsilcisi olan Demokrat Parti’yi desteklemek oldu.
Bu yanılgıyı 1951 tevkifatında kitle halinde hapse atılmakla ödediler.
Ama toplum daha da ağır bedeller ödedi:
Demokrasi adına, emperyalizmin de desteğiyle, iktidara gelen Demokrat Parti, 18 Nisan 1960’ta kurduğu Tahkikat Encümeni ile Çok Partili Düzen’in ilk sivil darbesini gerçekleştirdi…
Buna tepki olarak yapılan 27 Mayıs 1960 ile de, Çok Partili Dönem’in ilk askeri darbesine yol açmış oldu.
Ve, Marxist kimlikli İdris Küçükömer, (üstelik bunları görmüş, yaşam


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/941625/Solun_yanilgilari_uzerine_bir_dusunce_atlasi.html
Cumhuriyet » Emre Kongar "Solun yanılgıları üzerine bir düşünce atlası" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Emre Kongar Son Köşe Yazıları