“Basiret”, mevcut durumu doğru değerlendirerek geleceğe en uygun olan tutum ve davranış biçimini seçebilme yeteneğidir. Türk Dil Kurumu internet sitesine …

“Basiret”, mevcut durumu doğru değerlendirerek geleceğe en uygun olan tutum ve davranış biçimini seçebilme yeteneğidir. Türk Dil Kurumu internet sitesine bakarsanız şu karşılıkları görürsünüz:
“Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, uzağı görüş, seziş, anlayış, kavrayış, sağgörü, vizyon.”
TDK, örnek olarak da Falih Rıfkı’nın bir cümlesini alıntılamış:
“Kanal’ı müdafaa edenler, yüz millik cephe üzerinde çok basiretle vazife görmeye mecbur idiler.”

***

Ben de “Basiret” sözcüğünü olumsuz biçimiyle kullanarak birkaç örnek vereyim:
Deniz Baykal’ın basiretsizliği 199


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1051146/Politikacinin_basiretsizi_.html
Cumhuriyet » Emre Kongar "Politikacının basiretsizi!" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Emre Kongar Son Köşe Yazıları