Önceki gün 12 Eylül’ün 38. yılını da geride bıraktık. Türkiye nüfusunun çoğunluğu ne yazık ki 12 Eylül’ü hatırlamıyor. Durum böyle …

Önceki gün 12 Eylül’ün 38. yılını da geride bıraktık.
Türkiye nüfusunun çoğunluğu ne yazık ki 12 Eylül’ü hatırlamıyor. Durum böyle olunca da ülkenin başı dertten kurtulamıyor.
12 Eylül, 27 Mayıs’la başlayan darbeler serisinin sonuncusudur (27 Mayıs’ın diğerlerinden ayrılması ayrı bir tartışma konusu). Bu üniformalı darbe dönemleri, siyasi jargonda “geçiş dönemi” veya “ara dönem” olarak adlandırılmakta, bazen de olağünüstü dönem olarak anılmaktaydılar.
Türkiye artık, askeri “ara dönem” veya “geçiş dönemi” sürecini geride bırakmıştır.
Bu gelişme sıkıyönetimli askeri dönemin


Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1082297/_Olaganustu__olaganlasirken.html
Cumhuriyet » Ali Sirmen "‘Olağanüstü’ olağanlaşırken" Köşe Yazısı

Cumhuriyet - Ali Sirmen Son Köşe Yazıları